چه تایم فریمی برای من مناسب است؟!!!!

یکی از مشکلاتی که اکثر تریدر ها با آن روبه رو هستند انتخاب تایم فریم تحلیل و معاملاتی مناسب با روحیه آنها است. تایم فریم چیست؟ تایم فریم به بازه زمانی مشخصی گفته میشود که یک معامله گر انتخاب میکند تا در آن بازه زمانی تحلیل و معاملات خود را انجام دهد. به طور کلی تایم فریم به دو دسته کلی تقسیم میشود. تایم فریم های کوتاه مدت (1- 5 15 و 30 دقیقه) تایم فریم های بلند مدت( 1 4 ساعت روزانه و هفتگی)

برنامه ریزی مالیات بر درآمد

    نمایش سرویس