بدبخت شدم، تمام پولم را از دست دادم! (کتابی از راب بوکر)

اگر مارجين کال یا لیکوئید شده باشيد، الان این سه احساس را دارید:

 • نگرانی از آینده
 • تمایل به رها کردن ترید
 • وسوسه انتقام

اما:

 • نگران نشوید
 • رهایش نکنيد
 • انتقام نگيرید

به شما کمک خواهیم کرد تا بفهميد چرا اینطور شد و چگونه ميتوان جلوی تکرار آن را گرفت. از دست دادن حساب بد است اما نه آنقدر که فکر ميکنید. لطفاً به تمایلات خود گوش نکنيد و بيایيد مساله را بررسی کنیم.

از دست دادن پول ساده ترین چیز در ترید است  و سخت ترین راه آموختن دیسيپلين در ترید است. همه ما و همه تریدرهای موفقی که ميشناسم از این راه رفته اند. تریدرهای ناموفق کسانی هستند که بعد از این تجربه متوقف شده اند و به تمایلشان
برای رها کردن معامله گری در بازار پاسخ مثبت داده اند.

پس اگر ميخواهيد جزو گروه اول باشيد، به خواندن این مبحث ادامه دهيد و نکات آن را به کار ببندید.

 

دليل اول: روی یک یا چند ترید ریسک زیادی کردید

شما هم احتمالاً به همان دليلی که من ترید ميکنم، ترید را شروع کردید: کسب درآمد. هرچند این دليل بهترین دليل برای ورود به بازار ارز است اما اصلاً عاقلانه نيست که درآمد یکسال مان را روی یک ترید ریسک کنيم.

برای بيشتر ما پيش آمده که 50% یا بيشتر حسابمان را روی یکی دو ترید ریسک کنيم. بيشتر ما روی حساب دمو و تمرین چنين کرده ایم و بعد حس شکست ناپذیری به ما دست داده و با گفتن جملاتی مثل ببين چيکار ميتونم بکنم!  یا ميتونم یک هفته ای پولم رو دو برابر کنم! وارد حساب ریل شده ایم. این کار بسیار خطرناک است ( البته شما الان این را ميدانيد! )

راه حل: هرگز بيشتر از 10% سرمایه اکانت تان را روی یک ترید ریسک نکنيد. ترجيحاً کمتر.

این راه حل مدیریت سرمایه است. اگر پول زیادی قمار نکنی ممکن است بتوانی پول زیادی برنده شوی.

 

دليل دوم: استاپ لاستان مناسب نبود

قرار دادن استاپ لاس مثل بستن زیپ شلوار در صبح است. لزومی ندارد اما اگر آنرا انجام ندهيد خيلی خيلی زود پشيمان ميشوید! من گاهی برای 100 دلار سود 400 دلار استاپ ميگذارم. اما چون اصل اول را رعایت ميکنم و سرمایه زیادی وارد کار نميکنم، مشکلی پيش نمی آید.

نکته اینجاست که شما باید حتما استاپ لاس داشته باشيد که اگر بازار رفتار پيش بينی نشده ای داشت، بيچاره نشوید.

 

دليل سوم: احساساتی عمل کردید نه منطقی

گاهی ميشود که من و شما زنجيره ای از تریدهای خوب را انجام ميدهیم . آنوقت طوری راه ميرویم که انگار وارن بافت بازار هستیم ( اما نيستيم ). مهمترین نکته ای که باید اینجا یادمان باشد اینست که ما وارن بافت بازار نيستيم و هرچه بيشتر اینطور فکر کنيم، بيشتر مثل انرون بازار ميشویم ( انرون بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکاست ).

قبل از ترید مجدد، متواضع شوید.پيش از هر ترید زمان کافی برای تحليل بگذارید. مطمئن باشيد که اگر به تحليلتان اطمينان خيلی خيلی بالایی دارید هرگز بيش از 10% اکانتتان را روی آن ریسک نکنيد و استاپ لاس هم فراموش نشود.

 

دليل چهارم: تازه حساب ریل باز کرده اید.

اولين روزهای باز کردن حساب ترید واقعی فرصتی طلایی برای از دست دادن سرمایه است! همه ما در این اولين روزها ضرر داده ایم. من هفته اول تریدم 75% سرمایه ام را از دست دادم. احساس ميکردم خرد شده ام. داستان مثل شعبده بازیست : حساب ترید باز ميکنی و پولت را از دست ميدهی!

باید درک کنيد که مهم نيست چقدر خوب دمو و تمرین کار کرده باشید. به محض باز کردن حساب ترید واقعی، ترید احساساتی شروع ميشود. در بيشتر اوقات می ترسيد که از استراتژی که روی دمو داشته اید استفاده کنيد. این پنج کار ممکن است کمکتان کند:

 1. حساب ریل بعدی تان را با مبلغی حداکثر 1000 دلار باز کنيد. به کم کردن احساسات شما کمک ميکند.
 2. اگر استراتژی یا سيستمی طراحی کردید که رو دمو جواب داده، استفاده اش کنيد.
 3. اگر سيستم ندارید با استفاده از دمو یکی طراحی کنيد و روی این حساب کوچک تستش کنيد.
 4. از ضرر دادن نترسيد. از تریدهای احمقانه بهراسيد.
 5. تحت هيچ شرایطی در زمانی که احساساتی هستيد ترید نکنيد.

دليل پنجم: یک اتفاق عجيبی افتاد

بله این اتفاق کاملاً ممکنه. بازار رفتاری رو ميکنه که اصلاً انتظارش نميره. مداخله چین در معامله رمزارزها؟ در دنيای ایده آل نباید باشد اما خوب اتفاق می افتد دیگر و ميتواند پوزیشن خرید بیتکوین شما را تحت تاثير بگذارد. اینها اتفاقات غيرمترقبه هستند و البته کم اتفاق می افتند. وقتی چنين اتفاقی نقره داغتان کرد، فقط آرام بگيرید و از خودتان بپرسيد: آیا مقدار کمی از حسابتان را ریسک کرده اید؟ آیا استاپ لاس دارید؟ آیا احتمال دارد که ترید به نفعتان برگردد؟

 

درست ميشود و دليلش این است:

چرا درست ميشود؟

دليل اول: یاد ميگيرید که چرا ضرر دادید

اگر بيشتر از 10% حسابتان را در یک ترید از دست دادید، جایی از کارتان ایراد دارد. سوتی داده اید! عيب ندارد. فقط تکرارش نکنید. یک روز ترید نکنيد و به این سوالات پاسخ دهيد:

 1. چرا آن پوزیشن را گرفتيد؟
 2. چرا از آن پوزیشن خارج شدید؟
 3. چه کار دیگری باید ميکردید که نکردید؟

پوزیشن بد مثل کوبيدن چکش روی دست است و بررسی نکردن آن مثل دوباره کوبيدن همان چکش روی همان انگشت! تریدرهایی را ميشناسم که یک اشتباه را سالها تکرار کرده اند و حسابهای زیادی را از دست داده اند و با یک هفته بررسی کارنامه گذشته شان سودده شده اند.

باید ترید های بد خود را بررسی کنيد و از آنها درس بگيرید . اگر اینکار را کردید سود خواهيد کرد.

 

دليل دوم: دليل گرفتن پوزیشن ها را مکتوب کنيد

احساسات دليل ورودتان به پوزیشن بود؟ همه چيز را مکتوب کنید. اگر دیدید همه چيز درست است و همه دلایل تان منطقی بوده، لابد به اندازه کافی در ترید نمانده اید. اگر دیدید که دليل ضررتان را نميفهميد ا ز کسی که سابقه بيشتری از شما دارد کمک بخواهيد. نمودارهایتان را به آنها نشان دهید. از آنها بپرسيد که چه کار دیگری ميتوانستيد بکنيد.

باید بياموزید که روزنگار ترید داشته باشيد. هر روزنگاری شامل موارد زیر است:

 1. زمان ورود و نوع ترید (خرید، فروش، جفت ارز، لات سایز)، استاپ و تارگت.
 2. چرا پوزیشن را گرفتيد. برای مثال" چون ميانگين متحرک نمایی ۵ از ٣٠ عبور کرد"
 3. زمان و قيمت خروج به همراه سود یا زیان.

 

دليل سوم: دليل خروج از پوزیشن ها را مکتوب کنيد

بسياری از تریدرها که دليل ورود به ترید را مينویسند دليل خروج از آن را نمی نویسند! بهترین دليل برای بستن یک پوزیشن این است که آن پوزیشن سودده است و شما ميخواهيد سودتان را به حسابتان بریزید و بدترین دليل برای خروج از یک پوزیشن این است که پوزیشن در خلاف تمایل شما حرکت کرده و شما نميدانيد چه باید کنيد.

باید برای پوزیشنهایی که بر خلاف پيش بينی شما حرکت ميکنند برنامه داشته باشيد. پيش از آنکه حرفه ای شوید و بخواهيد از راه ترید زندگی کنيد، یا حتی حساب بزرگی را بگردانيد، باید برای پوزیشن هایی که در جهت ضرر شما پيش ميروند برنامه داشته باشيد. بعضی سوالاتی که باید بتوانيد جواب دهيد به این قرار است:

 1. چقدر اجازه بدهم این ترید در ضرر پيش برود؟ گاهی تریدرها استاپ را بسيار دور یا بسيار نزدیک ميگذارند و از نتيجه ناخرسندند.
 2. از کجا بفهمم که گرفتن این پوزیشن کار درستی نبوده است؟ در این شرایط کافی نيست که بگوییم "خوب ضرر ميکنم!"، اگر شما بر اساس سيگنال یک اسيلاتور یا اندیکاتور پوزیشن بگيرید آیا بر همان اساس هم پوزیشن را ميبندید؟ سيگنال خروج چه سيگنالی است؟
 3. در چه شرایطی استاپ و تارگت تان را تغيير ميدهيد؟

 

دليل چهارم: چه چيز تغيير کرده است؟

یکبار موهایم را اشتباه کوتاه کردم. آخر کار تقریباً مویی روی سرم نمانده بود. قسم خوردم نگذارم آن اشتباه تکرار شود. در مورد آنچه در سيستم تان تغيير داده اید با دوستی صحبت کنيد یا لااقل آنرا مکتوب کنید. آیا باید بيخيال آن فرصت می شدید؟ یا بيشتر صبر ميکردید؟ اندیکاتورها را دوباره چک ميکردید؟ به الگوهای شمعی توجه ميکردید؟ یا از یک حرفه ای کمک ميگرفتيد؟

زمانی که متوجه شدید چه چيزی باید تغيير کند، کسی را بيابيد که به شما کمک کند تا آن تغييرات را در آینده اعمال کنيد. از دوست تریدرتان کمک بگيرید و با او همه چيز را چک کنيد. هميشه اهدافتان را مشخص کنيد و کسی را بيابيد که در رسيدن به آن اهداف کمکتان کند. ترید نياز به دیسيپلين دارد و با کار گروهی ميتوان دیسيپلين را بالا برد.

 

دليل پنجم: انتقام بگيرید

حالا اهدافتان را در بازار مشخص کنید. تا آنجا که ميتوانيد ليست تان را کوتاه کنيد اما فراموش نکنيد که یکی از هدف های شما حتماً "عدم تکرار اشتباهات گذشته" باشد. بعد از مکتوب کردن ليست تان، استراتژی ترید مناسبی تهيه کنید. یک استراتژی شامل قوانين ورود، خروج، اندیکاتورهایی که باید بررسی شوند و حداکثر ضرر قابل قبول می باشد. همچنين ثبت پوزیشنهای گرفته شده هم جزو استراتژی هستند.

حال زمان اجرای اهدافتان است. از ضرر کردن عصبانی شوید. من از ضرر کردن متنفرم. بيشتر از هر چيزی از ضرر متنفر باشید. هستيد؟ اگر هستيد، این عصبانيت را سمت و سو بدهيد و دیسيپلين تان را بالا ببرید. با هدفمند کردن عصبانيت تان، اهداف جدیدی را در نظر بگيرید. این عصبانيت را به سوی درست هدایت کنيد و خودتان را موظف کنيد عادات تریدتان را درست کنيد تا سود کنید. از انتقام گرفتن نهراسید. اما مانند فرمانده ای مجرب در ميدان جنگ، برای انتقام برنامه داشته باشید. شرایط را بسنجيد و آنگاه حمله کنيد.

 

ین حرف را من بارها زده ام، شما ميتوانيد به سود برسید. حتی ميتوانيد با این سود خودتان و خانواده تان را اداره کنيد و نيازی هم نيست که با پول زیاد شروع کنید. ميتوانيد با چند صد دلار شروع کنيد و به تدریج آن را افزایش دهید. مهمترین سوال در ترید این نيست که با چه مقدار پول شروع ميکنيد، بلکه این است که چقدر خوب از آن مراقبت ميکنید.

Rob Booker

مترجم: حامد ریحانی

 

 

 

=== لینک های مهم ===

 
معرفی بروکر آمارکتس و نحوه ثبت نام در آن
-----
آموزش نصب و استفاده از متاتریدر 4
-----
معرفی پراپ تریندیگ و تامین سرمایه جهت ترید
-----
معرفی سیستم معاملاتی توربو و چرای استفاده از آن!!

برنامه ریزی مالیات بر درآمد

  نمایش سرویس